Η/Μ/Χ

Le 18 mai, le Folia sort en boite !


https://youtu.be/OMTdU7yDfM4

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Flash resto : Le Folia, au château de Flaugergues


Article paru sur le blog https://danslesillagedanne.com : 20/04/2018

Le Folia, c’est le resto attenant au magnifique Château de Flaugergues, à Montpellier, dont je vous ai dé...

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Le Folia MONTPELLIEROn ne présente plus le château de Flaugergues, superbe \Folie\ du XVIIe siècle réputé pour son parc et son vignoble. Depuis 2010, Pierre de Colbert et son épou...

Δείτε το άρθρο από τον τύπο

Η/Μ/Χ

Douce Folia


Douce Folia
Damien Fourvel a dignement succédé à Thierry Alix en janvier (NDLR 2017) au château de Flaugergues. Celui qui est passé Sébastien et Michel Bras, &a...

Δείτε το άρθρο από τον τύπο

Η/Μ/Χ

Restaurant Le Folia à Montpellier : indispensable !


Article paru sur le Blog de Fabien Soldevila -bobstronomie.fr

Le Château de Flaugergues

Construite à la fin du XVIIe, Flaugergues est l’une de ces demeures appelées “f...

Διαβάστε το άρθρο Δείτε το άρθρο από τον τύπο

Η/Μ/Χ

Le Folia et sa cuisine sincère


Midi Libre du SAMEDI 5 MARS 2016
Page 7
Table ❘ Au château de Flaugergues, à Montpellier, rencontre de bourlingueurs.

On le répète, le château de Flaugergues est la d...

Δείτε το άρθρο από τον τύπο

Η/Μ/Χ

Trois questions à Thierry Alix, Chef Cuisinier et associé du Folia


Quel est l'esprit du Folia?
Naguère rural, Flaugergues est aujourd'hui situé dans une zone de bureaux peuplée de salariés en quête de restauration rapide &ag...

Η/Μ/Χ

Flaugergues : saga d'une folie montpelliéraine


Dans la revue SIGNATURE (Architecture et Art de Vivre) Magazine du groupe Profils Systemes.

Découvrez un beau portrait du site de Flaugergues, avec un focus sur notre restaurant et notre chef T...

Δείτε το άρθρο από τον τύπο

Η/Μ/Χ

France Today


When seeking winter sun in France Montpellier, in Languedoc-Roussillon, is a wonderful destination. Not only is it one of the most popular holiday cities among the French themselves, it’s also yo...

Διαβάστε το άρθρο Δείτε το άρθρο από τον τύπο

Η/Μ/Χ

Les 5 tables qui font l'actu : Folia Restaurant


Figaro & Vous.

Δείτε το άρθρο από τον τύπο

Η/Μ/Χ

Marie et Pierre de Colbert, A la vigne comme à la table

Δείτε το άρθρο από τον τύπο

Η/Μ/Χ

Déjeuner au Château

Δείτε το άρθρο από τον τύπο

Η/Μ/Χ

DÉCOUVREZ UNE DOUCE FOLIE MONTPELLIÉRAINE


DÉCOUVREZ UNE DOUCE FOLIE MONTPELLIÉRAINE
Savez vous ce qu'est une "folie" montpelliéraine ? Rien à voir avec le syndrome de Florence (la ville si belle qu�...

Δείτε το άρθρο από τον τύπο